ul. Leszka Białego 6, 88-410 G±sawa, tel: (052)3025003

 

Spis publikacji nauczycieli, które dostępne s± w bibliotece.

Zapraszamy do korzystania i czekamy na kolejne publikacje.
Do każdej publikacji wystawiane jest za¶wiadczenie przekazania publikacji.


L.P.
Autor - placówka
Tytuł artykułu
1.
Teresa Bogdańska - ZPS G±sawa
Wykorzystanie szkolnego pisemka logopedycznego w pracy terapeutycznej z dziećmi dyslalicznymi oraz we współpracy z rodzicami.
Pobierz
2.
Teresa Bogdańska - ZPS G±sawa
Praca logopedyczna z dzieckiem po rozszczepie warg i podniebienia.
Pobierz
3.
Teresa Bogdańska - ZPS G±sawa
Wykorzystanie "księgi labiogramów" w terapii logopedycznej.
Pobierz
4.
Teresa Bogdańska - ZPS G±sawa
Zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami słuchu.
Pobierz
5.
Teresa Bogdańska - ZPS G±sawa
Jak powstał autorski program logopedyczny "Innowacyjna forma charakteru pracy logopedy w szkole" i czemu ma służyć ?
6.
Lidia Górna - Przedszkole Samorz±dowe G±sawa
Alternatywna propozycja nauki czytania - "Cicha rewolucja Glenna Domana"
Pobierz
7.
Elżbieta Stanisławska - ZPS Rogowo
O potrzebie pomocy dla rodzin wychowuj±cych dzieci z uszkodzeniami słuchu.
8.
Mirosława Golczyk -
SP Szelejewo
O powodzeniu szkolnym - co to jest dojrzało¶ć szkolna ?
Pobierz
9.
Maria Bugajny -
SP Rogowo
Pszczółka uczy, wychowuje i bawi - wykorzystanie ¶rodka dydaktycznego w nauczaniu pocz±tkowym.
10.
Renata Pieczyńska -
SP Szelejewo
ADHD - Jak żyć z dzieckiem nadpobudliwym ?
11.
Alicja Wincenciak -
SP Laski Wielkie
Dziecko dyslektyczne - dziecko z trudno¶ciami w czytaniu i pisaniu.
Pobierz
12.
Longina Wendland-Komorowska -
SP Szelejewo
Wyzwalanie twórczej aktywno¶ci dzieci.
13.
Grażyna Olszewska - ZPS Rogowo
Teresa Bogdańska - ZPS G±sawa
Innowacyjno¶ć pracy logopedy we współczesnej szkole.
Pobierz
14.
Longina Wendland-Komorowska -
SP Szelejewo
Najczęstsze wady postawy u uczniów - ich charakterystyka i korekcja.
Pobierz
15.
Maria Bugajny -
SP Rogowo
Wykorzystanie "pszczółki" - ¶rodka dydaktycznego w nauczaniu zintegrowanym.
16.
Grażyna Olszewska - ZPS Rogowo
Logopedyczny Piotru¶ - ciekawy sposób na utrwalenie głosek [s] i [sz].
17.
Maria Bugajny -
SP Rogowo
Kilka słow o pracy z dzieckiem niepełnosprawnym nauczanym indywidualnie.
Pobierz
18.
Teresa Bogdańska - ZPS G±sawa
Celowo¶ć i efektywno¶ć pracy z dziećmi dyslalicznymi z wykorzystaniem pisemka logopedycznego.
19.
Alicja Wincenciak -
SP Laski Wielkie
Zdolny - rado¶ć czy kłopot.
Pobierz
20.
Grażyna Olszewska - ZPS Rogowo
Nawi±zanie dialogu z dzieckiem mutystycznym za pomoc± pałeczki liczbowej.
Pobierz
21.
Teresa Bogdańska - ZPS G±sawa
Mutyzm - wybrane zagadnienia.
Pobierz
22.
Elżbieta Mazana -
ZSP G±sawa
Sławomir Mazany -
ZPS G±sawa
Polscy medali¶ci nowożytnych igrzysk olimpijskich (od Aten do Aten)
23.
Elżbieta Mazana -
ZSP G±sawa
Sławomir Mazany -
ZPS G±sawa
Przykłady gier i zabaw w doskonaleniu elementów techniki hokejowej.
24.
Danuta Górna -
ZPS G±sawa
Analiza przypadku edukacyjnego - Praca z dzieckiem j±kaj±cym się (j±kanie o charakterze kloniczno-technicznym, którego przyczyny tkwi± w zaburzeniach emocjonalnych).
25.
Alina Winiarska -
ZPS Rogowo
Dzieci autystyczne.
26.
Alina Winiarska -
ZPS Rogowo
Samodzielno¶ć dzieci z niepełnosprawno¶ci± intelektualn±.
27.
Alina Winiarska -
ZPS Rogowo
Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych.
28.
Grażyna Olszewska, Barbara Przybyła -
ZPS Rogowo
O integracji.
29.
Grażyna Olszewska, Barbara Przybyła -
ZPS Rogowo
Zaburzenia w zachowaniu dzieci... o ADHD.
30.
Mirella Meller -
SP 2 Żnin
Scenariusze przedstawień dla kl. I-III. Pedagogizacja rodziców.
31.
Alicja Wincenciak -
SP Laski Wielkie
Agresja w szkole.
Pobierz
32.
Danuta Górna,
Barbara Kledzik,
Dorota Laskowska - ZPS G±sawa
Ankieta dla uczniów i rodziców na temat uzależnień i patologii zagrażaj±cych młodzieży.
Konspekty lekcji z języka polskiego z wykorzystaniem metod aktywizuj±cych.
Karty pracy dla uczniów klas IV (ortografia).
Testy oraz analiza testów z języka polskiego dla klas IV i V SP oraz III Gimnazjum.
33.
Maria Ciesielczyk -
ZPS G±sawa
Zjawisko agresji i przemocy w¶ród uczniów.
Pobierz
34.
Teresa Bogdańska - ZPS G±sawa
Wspomaganie rozwoju mowy dziecka - rady dla rodziców.
Pobierz
35.
Kamila Dobrowolska - ZPS Rogowo
By dzieci czytały.
36.
Kamila Dobrowolska - ZPS Rogowo
Miejsce bajek w terapii.
37.
Kamila Dobrowolska, Grażyna Olszewska, Małgorzata Warda - ZPS Rogowo
Projekt dla nauczycieli do pracy z dziećmi agresywnymi.
38.
Kamila Dobrowolska - ZPS Rogowo
Bajkoterapia i NLP z elementami gimnastyki umysłu jako metody aktywizuj±ce w pracy z dzieckiem z problemami dydaktycznymi i wychowawczymi.
39.
Paweł Wesołowski - ZPS G±sawa
"Złota studzienka" - inscenizacja ba¶ni wg Wandy Dobaczewskiej.
40.
Joanna Superczyńska - ZPS G±sawa
Przygotowanie katechetów do pracy w szkole i przy parafii.
41.
Joanna Superczyńska - ZPS G±sawa
Miejsce muzyki w aktualnym programie nauczania religii.
42.
Paweł Wesołowski - ZPS G±sawa
Scenariusz apelu z okazji obchodów ¦więta Niepodległo¶ci - "Lekcja historii".
Pobierz
43.
Alicja Wincenciak -
SP Laski Wielkie
Ofiara i sprawca przemocy.
Pobierz
44.
Agnieszka Kuleta -
ZPS G±sawa
Scenariusz apelu z okazji nadania sztandaru
Pobierz
45.
Agnieszka Kuleta, Daniel Trzeciak,
Kamila Starczewska-Głady¶ -
ZPS G±sawa
Scenariusz widowiska plenerowego o ¶mierci Leszka Białego
Pobierz
46.
Agnieszka Kuleta -
ZPS G±sawa
Scenariusz otwarcia festiwalu hokejowego "Przeżyjmy to jeszcze raz. Od Aten do Pekinu".
Pobierz
47.
Agnieszka Kuleta -
ZPS G±sawa
Scenariusz turnieju "Prawa człowieka i prawa dziecka"
Pobierz
48.
Agnieszka Kuleta, Kamila Starczewska-Głady¶ -
ZPS G±sawa
Scenariusz przedstawienia ekologicznego "Dla Ziemi".
Pobierz
49.
Agnieszka Kuleta -
ZPS G±sawa
Scenariusz przedstawienia "Paschalne dni".
50.
Agnieszka Kuleta -
ZPS G±sawa
Program zajęć wyrównawczych "Przez rozrywkę do wiedzy" dla klas szóstych szkoły podstawowej .
51.
Anna Maciejewska -
ZPS G±sawa
Plany pracy godzin wychowawczych.
52.
Anna Maciejewska -
ZPS G±sawa
Przedmiotowy system oceniania z przyrody.
53.
Anna Maciejewska -
ZPS G±sawa
Karta postępów i osi±gnięć ucznia kl. IV.
54.
Anna Maciejewska -
ZPS G±sawa
Quiz "Słynne Polki".
55.
Anna Maciejewska -
ZPS G±sawa
Ssaki jako organizmy wszechstronnie przystosowane do ¶rodowiska - instrukcja do realizacji lekcji metod± projektu.
56.
Anna Maciejewska -
ZPS G±sawa
Test wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
57.
Anna Maciejewska -
ZPS G±sawa
"Ty też możesz zostać ratownikiem" - prezentacja multimedialna.
58.
Anna Maciejewska -
ZPS G±sawa
Wielki Turniej z okazji Dnia Chłopaka - scenariusz imprezy klasowej.
59.
Wojciech Pilachowski -
ZPS G±sawa
"Ostern" prezentacja multimedialna do języka niemieckiego .
60.
Wojciech Pilachowski -
ZPS G±sawa
"Weihnachten" prezentacja multimedialna do języka niemieckiego .
61.
Katarzyna Sulecka -
ZPS G±sawa
"Pałuki - nasza mała Ojczyzna" Konkurs wiedzy o Pałukach.
62.
Katarzyna Sulecka -
ZPS G±sawa
Trudno¶ci szkolne dziecka z rodziny dotkniętej chorob± alkoholow±.
63.
Katarzyna Sulecka -
ZPS G±sawa
Wychowawca i wychowankowie ¶wietlicy szkolnej.
64.
Arletta Ciemnoczołowska -
ZPS G±sawa
Scenariusz apelu z okazji pożegnania szkoły podstawowej przez klasę VI.
65.
Arletta Ciemnoczołowska -
ZPS G±sawa
Scenariusz przedstawienia pt. "Wywiad z gwiazdami".
 
66.
Arletta Ciemnoczołowska -
ZPS G±sawa
Scenariusz apelu z okazji Konstytucji 3 Maja.
 
67.
Arletta Ciemnoczołowska -
ZPS G±sawa
Coaching for Teachers - materiały szkoleniowe dla nauczycieli.
 
68.
Agnieszka Adamczyk -
ZPS G±sawa
Scenariusz programu z okazji Dnia Ziemi.
 
69.
Agnieszka Adamczyk -
ZPS G±sawa
Mapy konturowe kontynentów.
 
70.
Agnieszka Adamczyk -
ZPS G±sawa
Materiały dla nauczyciela; opiekun-praktykant.
 
71.
Katarzyna Sulecka -
ZPS G±sawa
Plan pracy ¶wietlicy 2013-2014
 
72.
Katarzyna Sulecka -
ZPS G±sawa
Plan pracy ¶wietlicy rok szkolny 2014-2015
 
73.
Katarzyna Sulecka -
ZPS G±sawa
Plan pracy ¶wietlicy 2015-2016
 
74.
Katarzyna Sulecka -
ZPS G±sawa
Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych